Powrót do strony głównej


MIESZANKI, KOMPONENTY, MASZYNY DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW GUMOWYCH


Kauczuki izoprenowe syntetyczne (IR)

Kauczuki te, otrzymywane przez polimeryzację izoprenu w obecności katalizatorów, budową chemiczną i własnościami fizykochemicznymi przypominają kauczuk naturalny. Produkuje się dwa rodzaje kauczuków izoprenowych: tytanowe i litowe.

W skład mieszanek z kauczuku izoprenowego lub naturalnego wchodzą te same surowce. Zwykle udział przyspieszaczy wulkanizacji, a często również i siarki, zwiększa się o ok. 10% w przypadku syntetycznych kauczuków izoprenowych w celu wyrównania szybkości wulkanizacji i osiągnięcia pożądanej twardości wulkanizatów. Różnice w szybkości wulkanizacji bardziej uwydatniają się w przypadku mieszanek bez napełniaczy.

Pod względem wielu własności fizycznych wulkanizaty nienapełnione lub zawierające napełniacze mało się różnią od wulkanizatów kauczuku naturalnego. Niektóre własności kauczuków izoprenowych (wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie, szczególnie w wyższej temperaturze, odporność na ścieranie, własności zmęczeniowe) ustępują własnościom kauczuku naturalnego. Odkształcenie trwałe i pełzanie jest mniejsze w przypadku kauczuków izoprenowych.

Kauczuki tytanowe stosuje się zamiast samego kauczuku naturalnego lub w mieszaninach z innymi kauczukami dienowymi do produkcji opon i wielu artykułów technicznych. Kauczukami litowymi nie można całkowicie zastąpić kauczuku naturalnego w produkcji opon ze względu na gorsze własności technologiczne, ale 20-30-procentowy ich udział wpływa korzystnie na niektóre własności. Ich stosowanie do produkcji gumowych artykułów technicznych i obuwia wynika z dużej czystości, dobrej płynności mieszanek i małej tendencji do podwulkanizowania. Częściowo kauczuki te stosuje się do modyfikowania chemicznego (otrzymywanie chloro-, cyklo- i hydrokauczuku).