Powrót do strony głównej


MIESZANKI, KOMPONENTY, MASZYNY DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW GUMOWYCH


Kauczuki etylenowo-propylenowe (EPM i EPDM)

Do kauczuków etylenowo-propylenowych zalicza się bipolimery etylenu z propylenem (EPM) i terpolimery etylenu z propylenem i dienem mającym izolowane wiązania podwójne (EPDM).

Mieszanka EPDM

Mieszanka EPDM

Wulkanizaty tych kauczuków wykazują dobre własności mechaniczne, jak elastyczność, wytrzymałość, odporność na starzenie i zmęczenie, odporność na działanie czynników chemicznych (kwasy, zasady), zwiększona odporność na działanie podwyższonej temperatury (do 150 C), dobre własności dielektryczne i in.

Kauczuki etylenowo-propylenowe (głównie terpolimery) stosuje się do produkcji wyrobów formowych i wytłaczanych dla przemysłu samochodowego i budownictwa (uszczelki odporne na warunki atmosferyczne), izolacji kabli, węży kwasoodpornych, tkanin gumowych, wyrobów porowatych, opon i in.

Wulkanizację bipolimeru etylenowo-propylenowego przeprowadza się za pomocą nadtlenków organicznych, najczęściej nadtlenku kumylu (w ilości 2-4 cz. wag. na 100 cz. wag. elastomeru). Dodanie do mieszanki siarki, tiuramu i tlenku cynku zwiększa stopień usieciowania i polepsza własności wulkanizatów. W temp. 200-230 C kauczuk można wulkanizować siarką w obecności przyspieszaczy. Terpolimer może być wulkanizowany zwykłymi zespołami zawierającymi siarkę.