Powrót do strony głównej


MIESZANKI, KOMPONENTY, MASZYNY DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW GUMOWYCH


Kauczuki epichlorohydrynowe (ECO)

Kauczuki epichlorohydrynowe otrzymuje się przez polimeryzację epichlorohydryny lub jej kopolimeryzację z tlenkiem etylenu. Mają one szereg bardzo cennych własności: małą przepuszczalność powietrza i innych gazów, dobrą odporność na działanie niskiej i podwyższonej temperatury, odporność na działanie różnych środowisk agresywnych, olejów, paliw płynnych, wielu rozpuszczalników oraz ozonu. Obecność chloru w składzie polimeru ułatwia otrzymanie gumy niepalnej. W czasie walcowania zachodzi mechaniczne uplastycznianie kauczuków. Stopień uplastycznienia wzrasta z podwyższeniem temperatury walcowania.

Jako polimery o łańcuchu nasyconym są one bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozonu od kauczuków chloroprenowych i zdecydowanie przewyższają pod tym względem kauczuki nitrylowe. Wyroby z kauczuków epichlorohydrynowych mogą być użytkowane w temperaturze wyższej niż kauczuki nitrylowe. Są one jednak bardziej podatne na działanie wilgoci niż kauczuki nitrylowe, co może przejawiać się w skłnności do korodowania stykających się z nimi części metalowych.

Jako środki wulkanizujące stosuje się dwuaminy lub imidazoliny, np. sześciometylenodwuaminę lub jej karbaminian, 2-merkaptobenzimidazolinę, trójmetylotiomocznik itd. Jako aktywatory wulkanizacji oraz w celu polepszenia odporności na działanie podwyższonej temperatury stosuje się akceptory kwasów, np. dwuzasadowe sole ołowiu.

Wulkanizaty kauczuku nadają się do pracy w olejach i rozpuszczalnikach w przedziale temp. od -30 C do +150 C. Mają one małe odkształcenie trwałe po ściskaniu i małą przepuszczalność gazów.

Kauczuki epichlorohydrynowe stosuje się do produkcji artykułów technicznych dla przemysłu samochodowego, ciągnikowego, chemicznego i innych gałęzi techniki, w których własności kauczuków nitrylowych i chloroprenowych nie są wystarczające. Szczególnie nadają się do produkcji węży paliwowych, odpornych na niską temperaturę, węży do gazu oraz innych wyrobów.